Personuppgifter-distansarbete-faktablad.svg

Så skyddar du personuppgifter vid distansarbete

Covid-19 tvingade många företag att anpassa sig till distansarbete för att både kunna upprätthålla verksamheten och skydda medarbetarnas hälsa. I samband med detta snabbades också den tekniska utvecklingen upp. Även om pandemin inte längre innebär begränsningar i samma omfattning som det gjorde 2020, lever vissa rester kvar. Många verksamheter har fortfarande inte gått tillbaka till 100% fysisk närvaro på arbetsplatsen. 

I samband med arbete utanför den faktiska arbetsplatsen så är det viktigt att både tänka på sin informationssäkerhet och att den mänskliga faktorn många gånger är orsaken till personuppgiftsincidenter. Så, vad kan göras för att chefer och anställda kan arbeta säkert på distans, även när det gäller personuppgifter?

I detta faktablad får du tips och råd på vad du som chef och vad du som anställd behöver tänka på för att arbeta säkert utanför den ordinarie arbetsplatsen.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.