Sagordudenarligaloneklartlaggningen.svg

Så gör du den årliga lönekartläggningen

Varje arbetsgivare med fler än tio anställda är skyldiga att årligen göra en
lönekartläggning. I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön.

Arbetet kallas i Diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en aktiv åtgärd och syftar till att säkra jämställda löner.

I detta faktablad får du en steg för steg-guide kring hur du gör en lönekartläggning.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.