Rektorns-ansvar-att-ta-beslut-och-delegera-uppgifter-shape-faktablad.svg

Rektorns ansvar att ta beslut och delegera uppgifter

Som rektor ligger det yttersta ansvaret för verksamheten på dina axlar. Det är många beslut som ska fattas och en del av dessa kan delegeras.

I detta faktablad behandlar vi beslutsfattning, delegering och regler som gäller i skolan utifrån skollagen. Följande frågor besvaras i faktabladet:

  • Vem tar beslut och får jag delegera?
  • Vilka enheter ska ha ordningsregler och vad ska de gälla?
  • Är rutinerna desamma för fristående och kommunala skolor?

Vi tar även upp några vanliga frågor om beslut i verksamheten.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.