personuppgiftsincidenter-shape-faktablad.svg

Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Organisationer är enligt GDPR skyldiga att ha nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta incidenter. Vissa incidenter måste anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten, medan det i andra fall räcker med att utreda och dokumentera internt vad som hänt.

Med detta faktablad hoppas vi ge dig en bättre insikt i hur du ska handskas med personuppgiftsincidenter på din arbetsplats.