Personuppgiftsbitradesavat-shape-faktablad.svg

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? Detta faktablad behandlar personuppgiftsbiträdets roll och hur den personuppgiftsansvariga organisationen kan tänka gällande avtal och samarbeten med tredje part. Du får bland annat svar på:

  • Vilket rättsligt ansvar har personuppgiftsbiträdet?
  • Vilka skyldigheter har personuppgiftsbiträdet?
  • Vad ska personuppgiftsbiträdesavtalet innehålla?