personalhandboken-intern-informationen-faktablad-shape.svg

Personalhandboken - arbetsplatsens stöd för intern information

En personalhandbok är en användbar samlingsplats där alla kan hämta informationen de behöver beroende på den aktuella situationen.

Lita på att era anställda kan och vill ta ansvar för att hantera information som angår dem. Hämta din kompletta guide för:

  • Innehåll och struktur i personalhandboken
  • Tips från experten inför lanseringen
  • Strategi för att få medarbetarna att använda handboken

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.