personalhandboken-intern-informationen-faktablad-shape.svg

Personalhandboken - arbetsplatsens stöd för er interna information

Kostnaden för att dela information har aldrig varit lägre. Det gör att vi ofta för säkerhets skull delar med oss av alltför mycket, vilket skapar ett informationsöverflöd.

Därför krävs en samlad plattform, såsom en personalhandbok, där alla kan hämta informationen de behöver beroende på den aktuella situationen.

Lita på att era anställda kan och vill ta ansvar för att hantera information som angår dem. Hämta din kompletta guide för:

  • Innehåll och struktur i personalhandboken
  • Tips från experten inför lanseringen
  • Strategi för att få medarbetarna att använda handboken