NDA-mall-shape.svg

Dokumentmall: NDA

Dokumentmallen kan användas för att ta fram ett ömsesidigt sekretessavtal, ibland kallat för NDA. Mallen  är tänkt att användas när två parter vill förhandla om något och samtidigt säkerställa att respektive part är bunden av tystnadsplikt. 

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!