NDA-mall-shape.svg

Dokumentmall: Ömsesidigt sekretessavtal (NDA)

Dokumentmallen kan användas för att ta fram ett ömsesidigt sekretessavtal, ibland kallat för NDA. Mallen  är tänkt att användas när två parter vill förhandla om något och samtidigt säkerställa att respektive part är bunden av tystnadsplikt. 

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.