Motverka-diskriminering-förskola-skola-faktablad.svg

Motverka diskriminering i förskola och skola

Detta faktablad vänder sig till dig som arbetar inom förskola och skola så att du kan lära dig mer om hur du kan motverka diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Diskriminering hanteras av diskrimineringslagen (DL). Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter. 

I 2 kap. 5 § DL så framgår det att den som bedriver verksamhet som avses i skollagen, eller annan utbildningsverksamhet, inte får diskriminera barn och elever. Detta gäller både de som deltar i verksamheten och de som söker sig till verksamheten. 

I detta faktablad kan du läsa mer om bland annat

  • olika exempel från DO
  • mer om de sju diskrimineringsgrunderna
  • direkt och indirekt diskriminering
  • sexuella trakasserier
  • huvudmannens utredningsskyldighet.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.