LSS-faktablad.svgGrundläggande kunskap om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag och en så kallad "pluslag" i förhållande till socialtjänstlagen (SoL). 

Målsättningen med lagen är att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor (jämfört med “skäliga levnadsvillkor” som det står i SoL) och full delaktighet i samhället med
möjlighet att leva som andra. 

I detta faktablad får du svar på frågor som:

  • Vad är LSS?
  • Vilka har rätt till stöd och instaser genom LSS?
  • Vilka är de 10 insatserna?
  • Vilka krav ställs på verksamheterna som utövar LSS?
  • Vilken tillsynsmyndighet finns och hur jobbar de med missförhållanden?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.