Den-pagaende-kampen-om-larares-bristande-arbetsmiljo-shape-faktablad.svg

Så kan ni stärka arbetsmiljön för lärare och skolpersonal

Problemet med lärares arbetsmiljö är något som alla vet om, och det verkar inte bli bättre. Vad har lärare för rättigheter gällande arbetsmiljö, vad säger skollagen och hur ser lokala lösningar ut runtom i Sverige?

Antalet sjukskrivningar inom lärarkåren har ökat sedan 2009. De höga sjuktalen beror till stor del på stress och bristande arbetsmiljö, vilket i sin tur påverkar elevernas skolresultat negativt.

I detta faktablad kan du läsa om vem som ansvarar för arbetsmiljöarbetet i skolan, vad som görs på nationell nivå, hur inkommande klagomål kan hanteras samt våld och hot i skolan. Dessutom delar vi med oss av några lösningar som gjorts på lokal nivå för att underlätta lärarnas dagliga arbete.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.