kris-och-beredskap-shape-faktablad-.svg

Kris och beredskap i skolmiljö

Kriser kan vara allt ifrån omorganisering och konkurs till brand eller väpnat våld. Om det oönskade inträffar så gäller det att ha en plan för att så snabbt som möjligt sätta alla utsatta i säkerhet. Extra viktigt med bra och inövad beredskap är det i de verksamheter där barn vistas, då det inte alltid är möjligt för barnen själva att sätta sig i säkerhet. Du behöver också veta vem som är ansvarig för vad, och vilka lagar som gäller.

Oavsett vad för kris det rör sig om och hur mycket er verksamhet blir påverkad behöver ni ha beredskap för krishantering. I detta faktablad kommer ni att få svar på frågor som

  • Hur ska vi agera vid brott?
  • Hur kan vi förbereda oss för yttre hot?
  • Hur ska vi agera vid grovt och väpnat våld?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.