Kränkande.behandling-shape-faktablad.svg

Arbeta förebyggande mot kränkande behandling

Kränkande behandling definieras enligt skollagen (SkolL) som ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Det kan exempelvis vara kommentarer om utseende, fysiska angrepp som knuffar, slag eller mer subtila psykiska kränkningar som exempelvis utfrysning ur en grupp.

Anmälningsskyldigheten för förskolan och skolan omfattar alla typer av kränkningar, oavsett koppling till diskrimineringsgrunderna. 

I detta faktablad får du svar på frågor som: 

  • Hur arbetar vi förebyggande mot kränkningar?
  • Vad har verksamheten för utredningsskyldighet?
  • Vad gäller vid begäran om ersättning för kränkande behandling?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.