internkommunikation-struktur-shape-faktablad.svg

internkommunikation

Fem enkla steg för en tydlig struktur

Behovet av strukturerad internkommunikation växer i takt med att organisationen utvecklas. Du behöver kommunicera vad som händer i organisationen. Interna rutiner och processer ska finnas dokumenterade och lättillgängliga för alla.

Om internkommunikationen brister är risken stor att det skapas egna tolkningar, rutiner och subkulturer som i sin tur kan bli krävande att komma tillrätta med.

I detta faktablad får du veta hur du i fem enkla steg skapar en struktur för god internkommunikation – en kommunikationsplan för verksamheten.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.