internkommunikation-struktur-shape-faktablad.svg

internkommunikation

Fem enkla steg för en tydlig struktur

Behovet av strukturerad internkommunikation växer i takt med att organisationen utvecklas. Du behöver kommunicera vad som händer i organisationen. Interna rutiner och processer ska finnas dokumenterade och lättillgängliga för alla.

Om internkommunikationen brister är risken stor att det skapas egna tolkningar, rutiner och subkulturer som i sin tur kan bli krävande att komma tillrätta med.

I detta faktablad får du veta hur du i fem enkla steg skapar en struktur för god internkommunikation – en kommunikationsplan för verksamheten.