internkommunikation-aktiviteter-shape-faktablad.svg

internkommunikation

Aktiviteter för en starkare företagskultur

Var inte rädd för att involvera medarbetarna i kommunikationsarbetet. Du får en kommunikation som är anpassad efter deras faktiska behov samtidigt som du bygger gemenskap och stolthet.

I detta faktablad pratar vi om hur du kan utveckla dialogen med dina medarbetare samt skapa en stark företagskultur och gemenskap genom kommunikation.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke