osl-gdpr-shape-faktablad.svg

Hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen? 

Alla myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen, oavsett om de är kommunala eller statliga. För dessa verksamheter gäller även GDPR. Det kan vara svårt att veta vilken av dessa som väger tyngst. I detta faktabladet kommer du få klarhet kring detta.

Du kommer även få svar på frågorna

  • Vad är det egentligen som gäller när någon begär att få utlämnat allmänna handlingar?
  • Är det skillnad vid utlämnade på papper eller i digital form? 

Dessutom får du en steg för steg-beskrivning över vilka moment som du behöver gå igenom när du får en förfrågan om utlämnande av allmän handling.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.