osl-gdpr-shape-faktablad.svg

Hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen? 

Vad är det egentligen som gäller när någon begär att få utlämnat allmänna handlingar? Hur ska kommuner förhålla sig till både GDPR och offentlighetsprincipen? 

I detta faktablad svarar vi på frågor som: 

  • Vad har företräde, GDPR eller offentlighetsprincipen? 
  • Är det skillnad vid utlämnade på papper eller i digital form? 
  • Vilka moment ska ni gå igenom vid en förfrågan om utlämnande av allmän handling?