dpia-riskanalys-med-konsekvensbedomning-shape-faktablad.svg

DPIA: Ska ni göra en riskanalys eller konsekvensbedömning?

Hur behandlar ni personuppgifter? Finns det någon risk att de registrerade personernas integritet kränks?

Ibland räcker det att göra en enklare riskanalys, men i många fall behövs en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd, ofta kallat en DPIA – Data Protection Impact Assessment.

Ta kontroll redan idag och få svar på:

  • När måste en DPIA genomföras?
  • Vad måste en DPIA innehålla?
  • Hur kan konsekvensbedömningar integreras i organisationens utvecklingsarbete?
  • Vem gör vad i arbetsprocessen?