Distansochhybridarbete-faktablad.svg

Distans- och hybridarbete

Covid-19 tvingade många företag att anpassa sig till distansarbete för att både kunna upprätthålla verksamheten och skydda medarbetarnas hälsa. I samband med detta snabbades också den tekniska utvecklingen upp. Att ha digitala möten visade sig gå (nästan) lika bra som fysiska möten - främst för kontorsarbetare. Givetvis var det enklare för vissa företag och branscher att göra denna anpassning än andra. Även om pandemin inte längre innebär begränsningar i samma omfattning som det gjorde 2020, lever vissa rester kvar. Begreppen hybridarbete och distansarbete är något de allra flesta känner till idag och många verksamheter har fortfarande inte gått tillbaka till 100% fysisk närvaro på arbetsplatsen. 


I detta faktablad får du bland annat svar på frågorna

  • Vad betyder begreppen och vad skiljer de åt?
  • Vilka regler gäller för arbetsplatsen?
  • Vad ska en distansarbetespolicy innehålla?
  • Vems ansvar är utrustningen?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.