diskrimineringsförbud-shape-faktablad.svg

Vad innebär de olika diskrimineringsförbuden?

Diskriminering hanteras av diskrimineringslagen (DL), där sju diskrimineringsgrunder finns samlade. Lagen har som syfte att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter.

När det gäller arbetslivet är reglerna uppdelade i två delar:

  • förbud mot diskriminering
  • skyldighet att som arbetsgivare vidta olika åtgärder för att förhindra
    diskriminering

I detta faktablad går vi bland annat igenom:

  • Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna?
  • För vem och när gäller diskrimineringsförbudet?
  • Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.