Lyckad-kompetensplanering-shape-faktablad.svg

Din guide till en lyckad kompetensplan

Medarbetare med korrekt kompetens är företagets största värde. Kompetenta medarbetare känner också större arbetstillfredsställelse samt har bättre chanser att lyckas med utveckling och förändring. En omfattande kompetensplan kommer därmed att ge bättre resultat, kvalitet, ledning och samtidigt skapa ökad trygghet i organisationen.

I detta faktablad får du veta mer om: 

  • Hur en kompetensplan bör utformas
  • Områden som bör ingå
  • Prioriteringar vid kompetensutveckling
  • Utvärdering av kompetensplan