Cyberhot-HR-faktablad.svg

HR's roll i att skydda verksamheten mot cyberhot

Många bolag använder sig idag av olika molntjänster eller andra digitala lösningar. Många gånger ger det direkt positiva vinster, med effektivitet och säkerhet som stora plus. Att sitta med pappershögar och pärmar var kanske inte så effektivt som att arbeta i digitala system, men hoten då var inte lika många som hoten är nu. Det räcker inte bara att vara medveten om dessa hot - ni behöver även vidta lämpliga åtgärder för att skydda datan. Detta är avgörande för att skydda era tillgångar.

I detta faktabladet kommer du bland annat lära dig mer om:

  • Vad är en cyberattack?
  • Vilka är de vanligaste cyberhoten och vilka effekter kan de få?
  • Varför påverkar det dig som arbetar inom HR?
  • Vad kan du på HR göra för att minska risken för dessa?

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.