checklista-utvardera-er-skolas-klagomalshantering-shape-faktablad.svg

Klagomålshantering som del i ert systematiska kvalitetsarbete

Använd denna checklista för att kontrollera hur väl ni uppfyller kraven för ”skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål” gentemot skolan och utbildningen. Vi har gjort det enkelt för dig och delat upp arbetet i tre delar:

1. Informationskrav
2. Skriftliga rutiner
3. Systematiskt kvalitetsarbete

Under varje punkt finns ett antal frågor där du kan svara ja, nej och kanske. Ju fler frågor som besvaras med ja, desto bättre. Använd gärna checklistan som underlag för en återkommande utvärdering av ert kvalitetsarbete.

När du - som representant för ett företag eller motsvarande - anger dina uppgifter ovan kommer Visma Draftit även att använda dessa uppgifter för att skicka ut information och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.