checklista-utvardera-er-skolas-klagomalshantering-shape-faktablad.svg

Checklista: Utvärdera er skolas klagomålshantering

Använd denna checklista för att kontrollera hur väl ni uppfyller kraven för ”skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål” gentemot skolan och utbildningen. Vi har gjort det enkelt för dig och delat upp arbetet i tre delar:

1. Informationskrav
2. Skriftliga rutiner
3. Systematiskt kvalitetsarbete

Under varje punkt finns ett antal frågor där du kan svara ja, nej och kanske. Ju fler frågor som besvaras med ja, desto bättre. Använd gärna checklistan som underlag för en återkommande utvärdering av ert kvalitetsarbete.