Placering-shape-faktablad.svgBeslut om placering i förskola och skola

Vem fattar beslut om barnet eller eleven? Beslut om placering och flytt av barn och elever är ett ämne som kan skapa en del frågor och svårigheter för skolor och förskolor.

I detta faktabladet får du veta mer om: 

  • Vad säger skollagen om placering och flytt? 
  • Vad händer om två vårdnadshavare inte kan enas? 
  • Placering från förskola till gymnasium