Aktieägaravtal-mall-shape.svg

Dokumentmall: Aktieägaravtal två delägare, en majoritetsägare

Mallen är tänkt att användas när avtal träffas mellan två delägare, varav en har en majoritetspost, och där parterna är skyldiga att tillskjuta ytterligare finansiering till bolaget.

Fyll i formuläret för att ladda ner dokumentet!