Tillbaka till huvudmeny

Så övervinner du spendanalysens utmaningar

Det finns i regel tre utmaningar med att göra spendanalyser. Det kan finnas tekniska hinder, resurshinder och behovet av förändringsarbete efter analysen. Men utmaningar kan övervinnas och här följer tips på hur.

Spendanalys

Det finns i regel tre utmaningar med att göra en spendanalys. Det kan finnas tekniska hinder, resurshinder och behovet av förändringsarbete efter analysen. Men utmaningar kan övervinnas och här följer tips på hur.

Tekniska och resursmässiga utmaningar med spendanalys

Utmaningarna börjar redan när inköpsvolymen ska mappas in i inköpskategorier. Är du en koncerninköpschef i globala och decentraliserade bolag där divisionerna har sina egna ERP-system och kontoplaner blir det en större utmaning än annars.  Att bara aggregera data (olika artikelnummer, leverantörsregister och kontoplaner) tar både tid och kraft. Är din inköpsavdelning dessutom underbemannad så blir det en svår prioriteringsövning.

Att investera i ett spendanalysverktyg ger möjlighet till effektiv dataimport som minskar arbetsbelastning, möjliggör datatvätt och kortar tiden från datainsamling till analys. Ett system möjliggör också transparens i verksamheten för det jobb ni lägger ner. Börja med det du har, lev med att det blir hyfsat bra data för att du ska kunna prioritera vilka kategorier ni ska börja arbeta med. Gräv sedan djupare i utvalda inköpskategorier, leverera och bygg på så sätt vidare.

Ladda ner guiden: En spendanalys hjälper dig att rita upp en karta över företagets inköp.

Förändringsarbete efter spendanalysen

Detta är en utmaning som uppenbarar sig som en konsekvens efter spendanalysen, när dess slutsatser ska börja implementeras. Förändringsarbete handlar om att få människor att flytta från vad de vet och känner sig bekväma med idag till att göra nytt. Det är inget som går smärtfritt förbi. Det existerar ingen ”magic bullet” eller mirakelmedicin som du kan applicera – men våra kunders erfarenhet säger oss att man kommer långt med hårt arbete, ett brinnande engagemang och tydlig kommunikation. En strategisk inköpsavdelning definieras av deras förmåga att driva förändring.

Vill du veta mer om möjligheterna ett spendanlysverktyg ger, eller boka en demo eller ett möte med oss?

Kontakta oss

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.