Tillbaka till huvudmeny

Därför bör ni uppgradera till senaste versionen av Episerver

En stor andel företag och organisationer har haft sin nuvarande version av sitt publiceringsverktyg (CMS) länge. Vi ser här en trend sedan 2013 att allt fler sitter på fem år eller äldre versioner av sitt CMS. Det är anmärkningsvärt med tanke på den intensiva utvecklingen som har skett de senaste åren.

Stor skillnad mellan nya och tidigare versioner

Det är oftast mycket stor skillnad mellan en fem år gammal version av ett CMS och hur det ser ut idag. Det har under den perioden skett ett flertal större tekniska innovationer samt så når en hel del gamla tekniska lösningar sitt end-of-life under 2021. Vi ser också ett nytt större tekniksprång då flera lösningar har eller kommer att gå över till .Net Core vilket troligen kommer att kräva större uppgraderingar framöver.

Enklare än tidigare att göra en uppgradering

Episerver är idag den absolut största CMS-lösningen på den svenska marknaden, såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Under 2014 lanserade Episerver en helt ny leveransstrategi med tätare plattformsuppdateringar och stor bakåtkompabilitet. Tidigare var det inte ovanligt att lösningarna uppgraderades vart 4-5 år, en ofta tekniskt komplicerad och tidsödande process. Företag och organisationer har idag andra krav – att behöva lägga tid på krångliga uppgraderingar eller att inte direkt få tillgång till ny funktionalitet är inte längre acceptabelt.

Förbättringar i Episerver genom åren

Sammanfattningsvis har redigeringsverktyget fått många nya funktioner och blivit enklare att arbeta med de senaste åren och redigeringsupplevelsen har därmed förbättrats markant. Här nedan följer en överblick över förbättringar som skett mellan de olika versionerna.

Episerver version 7 

Lanserades i slutet på 2012 och hade en mycket stor förändring i gränssnittet. Episerver valde att göra om och förenkla för redaktörerna. Som redaktör ska det vara enkelt att förstå hur man gör saker även om du inte använder och redigerar i Episerver så ofta. Den nya uppgraderade On-Page editing-vyn gjorde det betydligt enklare för en redaktör att arbeta direkt på sidan och se resultat snabbt.

Episerver lanserade också Blocks vilket gjorde det möjligt att skapa mer dynamiska sidor utan att behöva skapa upp sidtyper som mer eller mindre var kopior av varandra men med endas få detaljer som skilde dem åt.

Episerver version 7.5

Lanserades vintern 2013 och en av de stora förändringarna var releasehanteringen. Från att ha släppt stora årliga uppdateringar av Episerver så övergick man nu till continuous delivery vilket innebär att det löpande släpps förändringar och förbättringar. Detta för att möta marknadens krav och förväntningar på ett snabbare utvecklingstempo av nya funktioner och lösningar. En annan förbättring var det nya filsystemet vilket gjorde det smidigare för både utvecklare och redaktörer att arbeta med filer.

En annan stor nyhet var att från och med version 7.5 så fungerar Episerver med Microsoft Azure. Tidigare krävdes det att lösningen installerades på en hårddisk där även administrationsgrässnittet låg.

Episerver version 8-11

I och med version 7.5 och med continuous delivery är nu steget från version 8, 9, 10 och version 11 betydligt mindre än steget mellan t.ex. version 6 och 7.

Med Episerver CMS 8 släpptes den nya funktionen ”Projects” vilken låter en redaktör skapa en massa olika innehåll (t.ex. en kampanjsida med undersidor) och granska allt som om det vore publicerat och när man är nöjd med allt så kan man välja att “gå live”.

Med Episerver CMS 9 släpptes Episerver Forms. Detta var en efterlängtad funktion då den tidigare Xforms var både svår att arbeta med samt hade begränsade funktioner. Med nya Episerver Forms kan redaktörerna själva enkelt skapa och underhålla sina formulär.

Sammanfattningsvis har följande funktioner lanserats i de nya versionerna av Episerver:

 • Marketplace, där man enkelt kan hämta hem nya uppdateringar och moduler
 • Helt nytt gränssnitt som stödjer drag and drop (både filer och sidor), automatiskt sparande av utkast m.m.
 • Helt ny filhanterare som är smidigare att arbeta med både för redaktörer och för utvecklare
 • Blocks
 • Stöd för att bygga sidor i ASP.Net MVC
 • Stöd för att kunna visa sidorna olika beroende på vilken enhet besökaren använder
 • Stöd för att kunna bygga sidtyper och blocks via kod istället för att behöva skapa dem via adminläget
 • Nytt sätt hur Episerver länkar sidor i edit-läget vilket gör det smidigare att skicka länkar till kollegor och/eller utvecklare så de fick se exakt den sidan som du arbetade med
 • Snabbare och smidigare edit-läge
 • Lättare för utvecklare att skapa egenskapstyper utöver de inbyggda som finns out-of-the-box, t.ex. PropertyList
 • Stöd för Microsoft Azure 
 • Uppdaterat gränssnitt
 • Mediefiler har miniatyrer och kan förhandsgranskas
 • Mediefiler kan laddas upp genom att dra och släppa flera filer i medieöverföringsområdet. De kan också ersättas genom flera filuppladdningar. 
 • Kataloger, blocks och mediefiler visas i högermenyn och är mer tillgängliga för sidan man jobbar med 
 • Hantering av kataloger är en central del för en webbredaktör och i senaste versionen finns ett intuitivt användargränssnitt för hantering av kataloger 
 • Lättare hantering av blocks. Spara delar som blocks direkt på den sidan du jobbar med.
 • Flytta och ändra storleken på blocks direkt på sidan du jobbar med
 • Det har blivit lättare att arbeta med webbadresser för innehåll (SEO) 
 • Automatisk SEO-canonical support, förbättrar SEO:n och relevansen för kataloger och sidor 
 • Förbättrad språkhantering

Tekniska förbättringar 

 • Högre säkerhet, stöd för många flera säkerhetsuppdateringar 
 • Högre speed-performance, snabbare CMS-system 
 • Flera och nyare uppgraderingar släpps löpande 
 • Publiceringsverktyget har stöd för alla webbläsare 
 • Support för MVC  
 • Typed content model & partial routing – Gör det snabbare och enklare att utveckla och vidareutveckla webbplatser 
 • Förbättrad referensdialog när du tar bort innehåll – Referensdialogrutan har förbättrats och är nu mer beskrivande gällande konsekvenserna av att ta bort mappar med innehåll, sidor, block och mediefiler 
 • Förbättrad caching, fundamenten för cacheminne har flyttats till Episervers Framework
 • Möjligheten att migrera filer är nu tillgänglig 
 • Support för Azure Web Apps

Överväger ni att uppgradera till en nyare version av Episerver?

Visma Consulting är en Episerver Gold Partner och har jobbat med Episerver i över 20 år. Genom åren har vi levererat över 500 projekt baserade på Episerver och vi har genomfört många olika uppgraderingsprojekt. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag.

Läs mer/kontakta oss

Läs även:
Viktiga saker att tänka på inför en uppgradering av Episerver
5 anledningar varför du ska välja Episerver
En av Nordens största leverantörer av Episerver och webb
5 nyckelfrågor när du funderar på att byta Episerverleverantör
Så går det till att flytta en webb till Episerver DXP/molnet
Enklare och billigare dokumenthantering med Episerver