Förslag om sänkt bolagsskatt: Vad innebär det egentligen?

Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks från 26,3 % till 22 %. Det är en betydande sänkning som rätt utnyttjad kan ge lägre skatt även på tidigare års vinster.                                                                                                        I budgetpropositionen föreslår regeringen att bolagsskatten sänks med 4,3 % till 22 % från och med 1 januari 2013. Syftet är att förbättra förutsättningarna för nya jobb och investeringar i Sverige. Nivån ...