Tillbaka till huvudmeny

Få tillbaka moms efter Skatteverkets rättelser?

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att försäljningsmoms som Skatteverket kräver i efterhand bara ska betalas med 20 procent av ersättningen och inte med 25 procent.

skatteradgivning moms
skatterådgivning moms Visma Services

Har ert företag drabbats och fått betala för mycket moms?
Då kan ni begära rättelse upp till sex år bakåt i tiden för att få tillbaka felaktig moms!

Frågan som Högsta Förvaltningsdomstolen nu har besvarat * gäller hur mycket moms som ett företag ska betala för försäljning som ett företag har deklarerat som momsfri och som Skatteverket efter granskning anser att företaget ska betala moms för.
Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen ska momsen beräknas och betalas på endast 80 procent av ersättningen för varorna eller tjänsterna (vid en momssats om 25 procent), dvs. betalningen från kunden innehåller 20 procent moms. Skatteverket, och även domstolar, har tidigare låtit företagen betala moms med 25 procent på hela ersättningen.
Till exempel:

Ett företag har deklarerat försäljning med 1Mkr som momsfri försäljning av varor till annat EU-land. När Skatteverket granskar momsdeklarationen kan företaget inte visa att varorna har lämnat Sverige och transporterats till det andra EU-landet. Företaget ska därför, enligt Skatteverket, betala moms till staten med 25 procent av ersättningen, dvs. med 250 000 kronor.

Både Högsta Förvaltningsdomstolen och EU-domstolen konstaterar att Skatteverkets synsätt är fel. Momsen är en transaktionsbaserad skatt som tas ut på betalningen och som ska drabba konsumenten och inte säljaren.

Företaget ska i exemplet bara betala moms med 200 000 kronor, dvs. med 25 procent på 800 000 kronor.
Detta eftersom momsbeloppet ingår i betalningen med 1Mkr som företaget har fått från sin kund.

Detta är bara ett exempel på fall där möjlighet finns att få tillbaka moms som Skatteverket har krävt betalning för med för stort belopp. Felaktig moms på varuförsäljning såväl som tjänsteförsäljning kan bli aktuell för återbetalning. Om ni tror att ert företag har blivit drabbat kan Visma Services hjälpa er att se över möjligheterna att få tillbaka felaktigt betald moms. Läs mer om vår skatterådgivningstjänster här

* Högsta förvaltningsdomstolens domar 753–757-11 och 6291–6293-10

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.