API-certifiering

För att få tillgång till Visma.net ERP API behöver man, oavsett om man är kund eller partner genomföra en certifiering. Det för att säkerställa att man gör integrationen på rätt sätt och kan kommunicera med support. 

Följande ingår om man är API-certifierad:

 • En förteckning över Visma.net API endpoints som du hittar här
 • Dokumentation & Startup guide över Visma.net API
 • Testbolag i Visma.net
 • Support genom vårt forum i Developer Community

Kostnaden för att vara API-certifierad är 9000 kr och då ingår certifiering för en utvecklare. Minst en utvecklare på företaget måste vara certifierad och årligen re-certifiera sig för att behålla sin certifiering.

 • Certifiering för ytterligare utvecklare 9000 kr/person
 • Re-certifieringsavgift 1500 kr/utvecklare och år
 • Avgiften kommer att faktureras när avtalen är påskrivna. Därefter måste certifieringen slutföras innan ni kan gå vidare i registreringsprocessen, dock senast 6 månader efter att avtalen signerats. Vi återbetalar inte avgiften om certifieringen ej genomförs.

Fösta steget är att fylla i formuläret nedan.

Därefter tar vi oss igenom följande steg: 

 1. Firmatecknare signerar ett elektroniskt avtal
 2. En utvecklare hos er får info om och genomgår en elektronisk certifiering
 3. Ni får tillgång till utvecklingsmiljö och andra nödvändiga resurser
 4. Ni utvecklar er integration

Välkommen att påbörja processen att bli API-certifierad på Visma.net ERP

Välkommen att gå vidare i processen för att gå med i Visma.net ISV Partner Program.

Vi behöver lite mer information av er, vänligen fyll i era uppgifter nedan.


Har du frågor kring formuläret, kontakta oss på VismaNetISV@visma.com eller er befintliga kontaktperson.  

Genom att fylla i formuläret bekräftar du också att du tagit del av denna information

 

Om företaget

Om er lösning

Är integrationen för eget bruk eller för kunder?

Användare och kontaktpersoner

Information som fylls i under denna sektion är endast ämnat för uppsättningen av ert partnerskap med Visma Software samt relevanta resurser. Ingen data lagras för annat syfte.


Primär kontakt (firmatecknare)


Affärskontakt (för löpande information om tjänsten)


Administratör (skapar företag och användare)

Utvecklare (ges tillgång till Visma Support Community)