Tillbaka till huvudmeny

Synliggör Data Science-satsningen med hjälp av BI-verktyg

Att kunna kommunicera modellresultat och automatisera processen med att förutsäga nya data är viktigt för en Data Scientists arbete för att kunna ge värde till en så stor del av organisationen som möjligt.

Synliggör Data Science-satsningen med hjälp av BI-verktyg

En av de största utmaningarna med att använda maskininlärning är att komma från ”forskningsstadiet” till en nivå där det fungerar som ett verkligt beslutsstöd.

Om du redan har en investering i Business Intelligence (BI) i företaget kan en integration mellan dessa två göra det mycket lättare att utnyttja potentialen till fullo.

3 fördelar med att integrera machine learning med ett BI-verktyg

1. Automatiserad Data Pipeline

Företagets BI-lösning har ofta redan en ETL-körning som tar hand om insamling och transformering av data från flera datakällor. Detta flöde kan användas för att generera nya datauppsättningar för användning i prediktionsmodeller utan att en Data Scientist måste manuellt ange och anpassa data till modellen.

Prognosen i sig kan också anges som en del av nedladdningen och göras tillgänglig via dashboards.

2. Bra visualiseringar och interaktivitet

BI-verktyg lyser särskilt starkt i ett fält: datavisualisering. Bra visualiseringar hjälper till att göra modellernas resultat lättare att tolka och ger bättre möjligheter att fatta beslut på grundval av data.

BI-verktyg har också en styrka genom att du aktivt kan filtrera i datauppsättningen och välja ut de delar av data som du vill ha insikt i. Genom att använda slider eller inmatningsfält kan du ändra variabler som används i modellen och göra det möjligt för ”Business-användare” för att göra What-if-analyser och känslighetsanalyser enkla och interaktiva.

3. Inbyggd åtkomstkontroll och styrning

Vem ska ha möjlighet att använda dessa modeller? Vem har tillgång till vilken data? Kanske vill du använda samma modell i olika regioner, men att användare inte ska ha tillgång till mer än sin egen region? Alla moderna BI-plattformar erbjuder en lösning på dessa frågor, just med hjälp av åtkomstkontroll. Dessutom kommer du att kunna få en översikt över vem som faktiskt använder modellen genom inbyggd governance.

Om ditt företag behöver hjälp för att komma ut ur ”forskningsstadiet”, kan Visma bWise och Visma Consulting assistera som en erfaren medhjälpare för att skapa så mycket värde som möjligt med era investeringar i Data Science. Kontakta oss för att veta mer.

Mest populära

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda?