Kostnadsfri guide: 5 steg för bättre data management

Företag använder idag enorm tid på att hitta, förbereda och organisera stora mängder data så att de kan användas för analys. Vad kan företag göra för att minska den här tiden som används på att hitta och förbereda data?

TimeXtender ger dig fem specifika steg som du kan vidta nu för att minska tiden du har gjort för att förbereda data. Till exempel rekommenderar de att du flyttar datan till molnet. 

Fyll i formuläret för att komma åt guiden!

Ladda ner guiden

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Gå tillbaka