Tillbaka till huvudmeny

Hantera slopat karensavdrag i lönesystemet?

I tider av corona behöver du som arbetar med lön hålla dig uppdaterad om regeringens regeländringar och klura ut hur du hanterar dem.

Corona framtvingar slopat karensavdrag
Corona framtvingar slopat karensavdrag

Med anledning av coronaviruset presenterar regeringen en rad förslag som begränsar smittspridningen. Du som jobbar med lön behöver hålla dig uppdaterad och informera medarbetarna om vad som gäller. 

Slopat karensavdrag

En undersökning från SCB/Arbetsmiljöverket visar att så många som sju av tio kvinnor går till jobbet, trots att de är sjuka. När staten nu slopar karensavdraget genom att betala ut sjukpenning från första dagen, undviker man ekonomiska konsekvenser för dem som följer rekommendationen och stannar hemma vid minsta symtom.

Hantera slopat karensavdrag i lönesystemet?

Regeringens beslut om slopat karensavdrag benämns som ett ekonomiskt stöd till den enskilde och att det är staten som ska betala ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Hur detta ska administreras är oklart, liksom hur och vem som ansöker om ersättning från Försäkringskassan.

Samverkan kring praktisk hantering

Srf Lönsam är en samvarkasgrupp mellan Srf Konsulterna och svenska lönesystemsleverantörer, däribland Visam Enterprise. Gruppen säkerställer nu att tolkningen stämmer och för dialog med berörda parter. Du som är kund kommer att hitta vårt utlåtande på Visma Community, så snart det finns tillgängligt.

Möjligheten att arbeta hemifrån gör verksamheten mindre sårbar i kristider. Läs mer om våra hosting- / SaaS-lösningar.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.