Tillbaka till huvudmeny

Skapa investeringsvilja i Source-to-Pay

Om hypotesen är att en optimerad inköpsresa från upphandling till betalning uppnås genom en enhetlig process, vad är det som stoppar verksamheter från att investera i en lösning som möjliggör detta?

Investeringsvilja i Source-to-Pay
Investeringsvilja i Source-to-Pay

Om hypotesen är att en optimerad inköpsresa från upphandling till betalning uppnås genom en enhetlig process från ax till limpa,  vad är det som stoppar verksamheter från att investera i en lösning som möjliggör detta? Hur kan du som stakeholder i inköpsprocessen skapa rätt förutsättningar inför en investering som täcker era behov från upphandling till betalning? 

Deloittes undersökning bland Europas inköpschefer från 2018 rankas följande tre orsaker som hinder för investering i Source-to-Pay

  • Avsaknad av budgetutrymme 
  • Bristande förståelse för den nya teknikens möjligheter
  • Inte tillräckligt internt engagemang  (Business area Silos, bristande tvärfunktionellt samarbete)
    *Deloitte, 2018

Så skapas investeringsvilja i Source-to-Pay

Skapa budgetutrymme genom förståelse för ROI 

Avsaknad av budget bottnar ofta i en bristande förståelse för ROI (return of investment). Den som investerar behöver förstå var och hur de får betalt för sin investering. Här ligger utmaningen i att utbilda och i vissa avseenden utmana interna beslutsfattare.  Alla måste förstå värdet i digitalisering av S2P- processen i en sammanhängande lösning. Då möjliggörs “buy in” i verksamheten på riktigt. 

Visualisera teknikens möjligheter till nya processer

Bristande förståelse för tekniska möjligheter att effektivisera befintliga processer är en ytterligare  bromskloss. Saknar verksamheten teknisk kompetens för att förstå vad digitala lösningar kan förändra, tas beslut  utifrån befintliga arbetsprocesser – inte utifrån nya möjligheter. Inför en investering behöver du påvisa hur systemstöd från inköp till betalning kan öka automationen och förändra operativa processer.

“Digitalisering kan spara tid och erbjuda nya lösningar på befintliga och i många fall administrativt betungande processer”

Skapa engagemang med bred tvärfunktionell förankring

Tvärfunktionell förankring är en viktig del för att skapa en bred förankring och internt engagemang inför en systeminvestering som sträcker sig över flera funktioner och avdelningar. Ekonomi och Inköp – likväl som IT behöver involveras tidigt i processen för att skapa ett bred förståelse och sammanhållet engagemang för vad investeringen i en Source to Pay plattform kan erbjuda verksamheten som helhet.

Visma Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Vi har levererat lösningar för upphandling till betalning sedan 1999. Vi delar gärna med oss av vår kompetens kring digitalisering av Source-to-Pay-processen. 

Kontakta oss

Mest populära