Tillbaka till huvudmeny

Rekordstark framtidstro bland småföretagare

Utvecklingen mot en starkare konjunktur i landet är tydlig. Mer än varannan småföretagare förväntar sig ökad försäljning och fyra av tio tror sig öka sina inköp det kommande halvåret. Eftersom småföretagare svarar för omkring hälften av näringslivets omsättning visar den här utvecklingen på ett bättre ekonomiskt klimat i landet.

De senaste åren har vi i Affärsbarometern sett en stabil optimism bland landets småföretagare och hälften av företagarna har spått en ökad försäljning. Vi ser nu att trenden fortsätter. Precis som Günther Mårder, Nordnet Bank, och Anna Felländer och Jörgen Kennemar, Swedbank, spått kommer vi få se samma starka optimism även i år.

Kraftigt ökad försäljning och fler inköp
Andelen som förväntar sig ökad försäljning ligger, tillsammans med förra våren, på den högsta nivån under de fyra år vi har genomfört undersökningen. Däremot ser vi att andelen som spår en kraftigt ökad försäljning har ökat någon procent sedan förra året, vilket antyder att vi nu är på väg in i en starkare konjunktur.

Vi kan se att i takt med att förväntningarna på ökad försäljning stabiliseras vågar småföretagarna också satsa på att öka sina inköp. Affärsbarometern visar nu de högsta förväntningarna på ökade inköp sedan vi började genomföra undersökningen 2011.

Landets företag verkar ha en stabil framtidstro vilket nu skapar möjligheter för att både öka intäkter och öka sysselsättning.

Småföretagare en stark konjunkturindikator
Vi märkte att stort fokus låg på de större företagen när vi pratar om det ekonomiska klimatet i Sverige. Men faktum är att 99 % av landets företag har färre än 50 anställda och 4 av 5 jobb skapas i dessa företag. Dessutom svarar småföretagarna för merparten av sysselsättningstillväxten i svensk ekonomi.

Med dessa siffror i ryggen startade vi Vismas Affärsbarometer som undersöker det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare. Vi ser ett stort värde i att titta på förväntningarna hos de mindre företagen och vi kan ge en relativt säker prognos utifrån deras beräkningar.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer »