Tillbaka till huvudmeny

Kommer vi se den starkaste optimismen sedan 2011?

De senaste två åren har vi i vår Affärsbarometer sett en stabil optimism bland landets företagare, både när det gäller försäljning och inköp. Under de senaste åren har hälften av företagarna spått en ökad försäljning.

De senaste två åren har vi i vår Affärsbarometer sett en stabil optimism bland landets företagare, både när det gäller försäljning och inköp.  Under de senaste åren har hälften av företagarna spått en ökad försäljning.

Under de åren som vi har genomfört Affärsbarometern har vi sett markant skillnad mellan vår- och höstmätningarna där vårmätningarna visar på större optimism när det gäller försäljning. Vi tror att detta beror på att många företag är säsongsberoende och då sommaren är den viktigaste perioden.

I höstas såg vi den högsta höstmätningen sedan vi började undersökningen 2011. Därför ska det nu bli intressant att se om optimismen håller i sig även i vår.

Högsta förväntningarna på ökade inköp
I höstens Affärsbarometer såg vi även den största optimismen kring företagen som trodde på ökade inköp. Mätningen har ökat från 25 procent för två år sedan till 34 procent i höstens mätning. För två år sedan när förväntningarna på ökad försäljning började öka såg vi att företagare var fortsatt försiktiga kring inköpen, men allteftersom optimismen kring försäljning stabiliserats vågar nu företagen även satsa på ökade inköp. Kan vi anta att inköpen fortsätter öka i takt med att optimismen kring försäljning fortsätter vara stabil?

Företagare fortsatt försiktiga i sin miljöhänsyn
I Sverige ökar utbudet av ekologiska och miljöanpassade varor mer än i alla andra länder. Men detta gäller enbart på konsumentsidan. När företagen gör sina inköp vinner fortfarande priset över miljön. Vi kan se att två av tre företagare har viljan att ta större hänsyn till miljön men de tycker att priserna på dessa produkter är för höga.

I år kommer vi att förändra frågan kring miljöhänsyn och lägger till fler svarsalternativ. Detta gör att vi nu får en mer nyanserad bild av företagarnas attityd till just miljöhänsyn vid inköp. Vi ser fram emot undersökningen och att kunna göra en djupare analys av företagarnas miljöengagemang.

Om Affärsbarometern
Affärsbarometern kartlägger trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen genomförs bland småföretagare med mellan 1 000 och 1 600 svarande.

Affärsbarometern har genomförts två gånger om året av Visma Advantage sedan 2011 och är idag en av Sveriges största undersökningar av försäljning och inköp hos småföretagare.

Läs mer om Affärsbarometern »

Mest populära