Tillbaka till huvudmeny

Optimismen i Sverige håller i sig

Under våren kommer vi få se en fortsatt stark optimism samt ökade inköp bland landets småföretagare. Det menar Anna Felländer, chefekonom, och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank om vårens Affärsbarometer.

De senaste åren har vi i Affärsbarometern sett en stabil optimism bland landets småföretagare och hälften av företagarna har spått en ökad försäljning. Felländer och Kennemar tror precis som Günther Mårder att den starka optimismen kommer att hålla i sig, men de tror även att optimismen kan öka något tack vare det låga ränteläget vi ser just nu.

– Vi tror att optimismen i småföretagen består under våren och sannolikt kan ha förstärkts något inte minst via det låga ränteläget. Det är framför allt hemmamarknadsorienterade småföretag som gynnas av den ökade privata konsumtionen som till stor del driver den svenska tillväxten. Men även det ökade bostadsbyggandet gynnar småföretagen när det gäller allt ifrån byggproduktion till tekniska konsulter.

– Även om konjunkturen förväntas förbättras under 2015 står många små och medelstora företag inför utmaningar. Den tilltagande konkurrensen om marknadsandelar både på hemmaplan och exportmarknaderna samt svårigheter att höja priserna begränsar företagens försäljningsmöjligheter. Här har digitaliseringen inneburit en ökad pristransparens och samtidigt skapas nya försäljningskanaler som kan öka företagens försäljning.

Säkerhet kring politiska beslut stärker optimismen
Felländer och Kennemar menar även att osäkerheten kring regeringsskiftet i höstas har minskat och att detta kan bidra till en stadigare optimism.

– Den politiska osäkerheten som rådde i höstas efter riksdagsvalet har minskat och den nya regeringens planerade skattehöjningar för företag genomfördes inte vid årsskiftet vilket kan ha haft en viss positiv inverkan på småföretagen. Ett bakslag kan dock inte bortses då regeringen har flaggat för återställare och åtgärder för att begränsa vinstuttaget för företag verksamma inom välfärdssektorn.

Inköpskraften förväntas öka
Felländer och Kennemar tror att vi kommer få se ökade inköp hos företagen under året men att företagare ofta är försiktiga med ökade inköp och inväntar en stabil försäljning.

– Det finns en tidsförskjutning mellan inköp och försäljning. Inledningsvis vid en konjunkturåterhämtning brukar företagen sälja av sina lager och avvakta med större inköp tills dess att det finns tydliga tecken på att försäljningsökningen är varaktig och kräver en ökad produktion för att möta den ökade efterfrågan. Vi bedömer att om den ökade försäljningsoptimismen består kommer det att generera ökade inköp den närmaste framtiden.

Vi tackar Anna Felländer och Jörgen Kennemar för deras kommentarer inför Affärsbarometern. Nu ser vi fram emot att ta del av företagarnas egen syn på affärsläget. Följ resultaten här på vår blogg, på twitter och på visma.se/affarsbarometern.

Om Affärsbarometern
Affärsbarometern kartlägger trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen har genomförts två gånger om året sedan 2011 och har i år 850 deltagare.