Tillbaka till huvudmeny

Sveriges ekonomiska klimat allt bättre

En starkare optimism bland förväntningarna på ökad försäljning och fortsatt stark satsning på inköpen. Det är vad Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank, tror att vi kommer att få bland landets småföretagare under våren.

De senaste två åren har vi i vår Affärsbarometer sett en stabil optimism bland landets småföretagare och under de senaste åren har hälften av företagarna spått en ökad försäljning. Inför vårens Affärsbarometer har vi pratat med Günther Mårder för se vad han tror om det ekonomiska läget bland Sveriges småföretagare.

– Sverige mår allt bättre och den extremlätta penningpolitiken har alla förutsättningar att fortsätta förstärka den positiva riktningen. Av det skälet tror jag även att vi kommer att få se en fortsatt ökad optimism bland småföretagarna under våren. Däremot finns det osäkerheter kopplade till näringspolitik och skatter som kan komma att dämpa optimismen i enskilda sektorer.

Kan vänta oss stärkt köpkraft
I höstens Affärsbarometer såg vi även den största optimismen kring företagens inköp. För två år sedan när förväntningarna på ökad försäljning började öka såg vi att företagare var fortsatt försiktiga kring inköpen, men allteftersom optimismen kring försäljning stabiliserats vågar nu företagen även satsa på ökade inköp. Så här tror Mårder om förväntningarna på ökade inköp.

– Inköpshumöret bör följa den allmänna optimismen. Riksbankens minusränta kommer också leda till sjukande finansieringskostnader, även om många småföretagare aldrig får del i detta till följd av bankernas riskrädsla och ökade krav på kapitaltäckning. Det mesta talar alltså för att inköpen kommer att fortsätta öka.

Stort tack till Günther Mårder för hans kommentarer. Om våra förväntningar och Mårders prognos stämmer kan vi se framemot ett starkare ekonomisk klimat i Sverige och en fortsatt ökad optimism bland landets småföretagare. Den 23 mars får vi svaret.

Vismas Affärsbarometer
Affärsbarometern kartlägger trender och skillnader i det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare. Barometern undersöker bland annat förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen besvaras av 1 000 – 1 600 småföretagare i Sverige.

Affärsbarometern är idag en av Sveriges största undersökningar av försäljning och inköp hos småföretagare. Undersökningen har genomförts av Visma Advantage två gånger om året sedan 2011.

Resultatet av vårens Affärsbarometer publiceras på www.visma.se/affarsbarometer den 23 mars.

Mest populära