Tillbaka till huvudmeny

Nytt år ger nytt hopp för data management

Vad hände inom data och analys under 2020, och vilken datarelaterad teknik väntas gälla under 2021? Vi kan med stor säkerhet säga att data management kommer att förändras avsevärt under de närmaste åren.

Detta inlägg är baserat på en summering av Heine Krog Iversen, CEO på TimeXtender, om vilka IT-relaterade teknologier som vi kan räkna med under 2021. De förutsägelser som tas upp är självklart inte en exakt vetenskap, men det ger indikationer baserade på föregående år och med respons från marknaden. Tillsammans med sammanfattningen nedan ser vi också en fortsatt växande efterfrågan på  self-service analytics, AI och molntjänster.

Vad hände inom data management under 2020?

När vi ser tillbaka på det senaste året och tar hänsyn till några av de bekymmer vi har hört från företag, verkar det som om vi mycket väl kan se att data management förändras avsevärt under de kommande 2-5 åren. Allteftersom organisationer anpassar sig till hemmakontor och efterfrågan fortsätter att växa av affärsanvändare som har förmågan att få åtkomst till sin data så snabbt som möjligt, tror vi att företag kommer att titta närmare på deras nuvarande data management-plattformar och -strategier. En del av denna utvärdering kommer att vara, att överväga fördelarna med att flytta till en ”no-code”-miljö och automatisering.

En annan intressant punkt från 2020 är att vi såg fler och fler marknadsavdelningar som köpte tekniska lösningar utan att vänta på IT-utvärdering och godkännande. Dessutom är det  förvånande att fler IT-team på företag inte har anpassat sig till att hitta nya sätt att arbeta på för att använda all sin data som utförs av affärsenheter baserat på SaaS-erbjudanden.

5 steg för bättre data management

Företag använder idag enormt mycket tid på att hitta, förbereda och organisera stora mängder data så att de kan användas för analys. Vad kan företag göra för att minska tiden på att hitta och förbereda data? I denna guide får du ta del av fem specifika steg som du kan vidta för att förbereda data för analys. Ladda ner guiden här.

Vad kommer hända inom data management under 2021?

Nu när vi är inne i 2021, tro vi det skulle det vara fördelaktigt för organisationer att använda en kombinerad data management-plattform som förbereder och är anpassad för molndistribution. Detta skulle göra data redo för analys genom att använda automatiseringens kraft för att samla, förena, organisera, forma och ladda data från olika källor för att skapa en modern dataplattform. En modern dataplattform som kan stödja olika användningsfall som härrör från företagsdata och med snabbhet, effektivitet, kvalitet och skalbarhet. Därifrån kan du ta steget för att dra nytta av de otaliga fördelarna som finns med molntjänster.

När systemen blir mer komplexa kan automatisering hjälpa till att förenkla och minska arbetet som är tidskrävande, manuellt och repetitivt. Detta frigör teknisk personal till att engagera sig i mer komplexa frågor som kan dra nytta av deras expertis och strategiska och kreativa tänkande.

Slutsats: Tid är pengar

Tid är en av våra mest värdefulla affärstillgångar. Hastighet och högkvalitativa affärsbeslut är absolut nödvändiga. Vi tror att den närmaste framtiden för data management kommer att förändras från att förlita sig på att skriva kod till att utforma dataflöden och datamodeller som snabbt och effektivt kan stödja dina affärsbehov.

I denna kostnadsfria rapport ”Tid är pengar, men det är dina data också”, kan du lära dig hur du använder automatisering, moln och AI för att göra relevant data tillgänglig snabbare och lättare för alla som behöver det. Ladda ner rapporten här.