NY branschkod för hantering av korttidsarbete

Srf Lönsam är Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna, däribland Visma Enterprise. I samråd med SCB och Medlingsinstitutet har vi tagit fram en gemensam principiell hantering av korttidsarbete för löneprocessen i form av en branschkod.

Observera!

  • Om din verksamheten har kollektivavtal kan andra villkor, såsom belopp och regler, för hantering av korttidsarbete gälla.
  • Justeringar kan komma att behöva göras, därav är dokumentet versionshanterat.

Behöver du hjälp med lönehantering?

0