Tillbaka till huvudmeny

Lönekonsult är ett mansjobb i Nederländerna

Trots att lönekonsult är ett framtidsyrke attraherar det fortfarande långt fler kvinnor, än män. Åtminstone i Sverige. I Nederländerna är lön av tradition ett mansdominerat område.

Lönekonsult är ett mansjobb i Nederländerna
Lönekonsult är ett mansjobb i Nederländerna

Trots att lönekonsult är ett framtidsyrke attraherar det fortfarande långt fler kvinnor, än män. Åtminstone i Sverige. I Nederländerna är lön tvärtom ett traditionellt mansdominerat område.

Digitalisering förändrar många roller. Det gäller inte minst för lönekonsulter när enklare arbetsuppgifter automatiseras. Srf konsulterna, som är landets ledande branschorganisation inom redovisning och lön, ser en allt större efterfrågan på kvalificerad kompetens och spår en fortsatt bra löneutveckling. Trots det, är det fortfarande långt fler kvinnor än män som attraheras av en lönekarriär.

Lön har traditionellt sett varit ett kvinnodominerat yrke, men branschen genomgår en stor omvandling just nu. Det pågår en professionalisering, där rollen blir mer rådgivande och komplext krävande. Lönekonsulternas egen lön är dessutom på väg upp. Som nyexaminerad får du omkring 30.000 kronor i ingångslön efter tre terminers studier, säger Cecilia Söderberg på IHM Business School som erbjuder en yrkesutbildning för lönekonsulter.

Om studenterna på IHM är representativa kan könsfördelningen förväntas bli jämnare framöver. Av de 40 som antogs i januari 2019 var 11 män, vilket motsvarar 27,5 procent av studenterna.  

Omvänd könsfördelning i Nederländerna

I motsats till Sverige, har lön varit ett mansdominerat område i Nederländerna. NIRPA den nederländska motsvarigheten till Srf konsulterna har dock noterat en utjämning sedan sex-sju år tillbaka. 

Det pågår en trend där allt fler kvinnor väljer lön. Idag är könsfördelningen snart i balans och kompetensen är oerhört eftertraktad, speciellt för dem med bra utbildning. Av dem fick 54 procent jobbförfrågningar via LinkedIn förra året, säger Marcel Van Der Sluis på NIRPA. 

Ökad status i både Sverige och Nederländerna 

Ett arbete som förenar svenska Srf konsulterna och nederländska NIRPA är uppdraget att uppmärksamma lönekonsultens jobb och ge yrket den uppskattning det förtjänar.

Många ser lön som något som kan göras vid sidan om, trots att det ofta är verksamhetens största betalningsflöde, säger Marcel Van der Sluis.

Både i Sverige och Nederländerna är möjligheten till auktorisation ett sätt att höja statusen och säkra kompetensen. Till dags dato har Srf konsulterna auktoriserat över 400 lönekonsulter som genomgår löpande fortbildning om nya regler och avtal, för att få behålla sin certifiering.

– Det tydliggörande av kompetensen som auktorisationen medför lyfter yrkesrollen, vilket ökar intresset för att välja lön – oavsett kön. Auktorisationen är även en investering för framtiden, för att följa med i den utveckling som pågår inom löneområdet, säger Zennie Sjölund, branschansvarig för lön på Srf konsulterna.

Läs även: Jag är ensam man i mitt team – än slå länge

 

Är du redan verksam lönekonsult och vill utveckla din kompetens i något av Visma Enterprise lönesystem?

Spana in vårt kursutbud!

Mest populära