Tillbaka till huvudmeny

Ingen löneoutsourcing är den andra lik

Uppdragens längd och omfattning varierar när privata och publika kunder anlitar Visma Enterprise för löneoutsourcing och besparingar på upp till 30 procent.

Vismas löneoutsourcing genererar besparingar på uppåt 30 procent
Vismas löneoutsourcing genererar besparingar på uppåt 30 procent

Ökad kvalitet och minskad sårbarhet är två vanliga skäl till att företag väljer att köpa löneoutsourcing från Visma. Men i en tid när rationalisering och kostnadsminskningar är nödvändiga för att öka verksamhetens lönsamhet, framhålls löneoutsourcing som en möjlig besparingsåtgärd.  

Jenny Edenberg ansvarar för ett av Visma Enterprise team för löneoutsourcing
Jenny Edenberg, auktoriserad lönekonsult, Visma Enterprise

– Löneoutsourcing minskar kostnaden med uppåt 30 procent. Trots det, stöter vi då och då på företag som aldrig har räknat på det här, säger Jenny Edenberg som ansvarar för ett av Visma Enterprise outsourcingteam.

En förklaring är att besluten kan vara känsliga eftersom de många gånger påverkar personalen. Men inte alltid.

– Våra uppdrag varierar stort, allt ifrån att vi tar ett helhetsansvar för all lönehantering till att vi stöttar vissa delar av verksamheten. Det finns egentligen ingen gräns för hur litet ett uppdrag kan vara, till exempel har vi en kund som bara behöver hjälp med reseräkningar. 

”Löneoutsourcing minskar kostnaden med uppåt 30 procent”

Likaså varierar kontraktens längd. Ibland behöver kunden bara hjälp under en begränsad tidsperiod, när den egna styrkan kanske är långtidssjukskriven eller involverad i ett tidskrävande projekt.

– Vi har till exempel avlastat flera kunder under deras uppgradering från HR-plus 6 till 8. I och med att deras lönehandläggare och systemförvaltare inte behöver lägga energi på det dagliga arbetet, kan de fokusera på implementationen och får tid att ta in allt nytt. Vi ser att det är en viktig framgångsfaktor i flera projekt. 

Även om löneoutsourcing kan begränsas både tidsmässigt och i omfång, finns tillfällen när stöd från en konsult snarare är aktuellt. 

– När vi skriver avtal för löneoutsourcing brukar vi säga att det kräver repetitiv återkomst och fastsatta datum för olika saker. Vi går inte in och ger kundens egen systemförvaltare ett tillfälligt stöd eller genomför en lönerevision. Då är det bättre att kunden anlitar våra konsulter.

Mer om Vismas löneoutsourcing

Att överväga inför beslut om löneoutsourcing:

 • Ekonomi
  Räkna på vad den interna administrationen kostar.
 • Produktivitet
  Löneadministration tar tid och kräver spetskompetens som inte nödvändigtvis kan utnyttjas effektivt till andra uppgifter inom organisationen. Genom att flytta uppgiften utanför verksamheten kan både ledningen och medarbetarna vinna tid och istället lägga sina resurser på kärnverksamheten.
 • Sårbarhet
  Många verksamheter är beroende av nyckelpersoner för att hantera uppgifterna. Det gör organisationen sårbar i samband med semester, sjukdom och uppsägningar.
 • Flexibilitet
  En outsourcinglösning är lätt att anpassa till verksamhetens skilda behov, exempelvis förändringar av antalet medarbetare. Att gå från en fast till anpassningsbar kostnad kan ge stora besparingar.Mest populära