Tillbaka till huvudmeny

Hur du skapar en datakultur

Organisationer investerar miljarder kronor för att bli mer datadrivna, men bara 8% skalar analysen tillräckligt för att få ut värde av data. Vad skiljer de åtta procent från resten?

Datatillgänglighet är en av de största trenderna för business intellgience just nu. Organisationer förändrar sin strategi från att bara ha få utvalda tillgångar till data och insikter, till att data sprids i hela organisationen så att alla kan fatta datadrivna beslut. Men vad krävs egentligen för att skapa en datakultur i organisationen?

Det krävs mer än bara teknik

För att en organisation ska vara verkligt datadriven krävs en förändring av tankesätt, attityder och vanor – data måste bli en del av organisationens identitet. Anställda måste vilja använda data och uppmuntra andra att göra detsamma.

I en datakultur ställer människor de svåra frågorna och utmanar idéer. Medarbetarna har ett gemensamt mål att förbättra och utveckla både organisationen och sig själva med data. Ledare inspirerar genom handling genom att fatta beslut baserat på data, inte på intuition.

5 element för att skapa en datakultur

Det finns fem grundläggande element som måste finnas på plats i organisationen för att kunna skapa en datakultur. Dessa är; förtroende, engagemang, talang, delning och tankesätt.

1. Tillit

Tillit är roten till en stark datakultur. Chefer måste lita på de anställda och de anställda måste lita på uppgifterna och varandra.

Anställda som känner till verksamheten har data så att de kan fatta säkra beslut. De stöds av en datamodell som ger säker och utbredd åtkomst. Detta säkerställer att det bara finns en sanning i organisationen, vilket bidrar till att silorna bryts ner över avdelningar och team så att förtroende och samarbete skapas. Insikt i data är därför inte begränsad till en enda avdelning utan insikten delas över hela organisationen för att hitta de bästa lösningarna.

 • Anställda har ett stort förtroende för data
 • Avdelningar uppmuntrar öppenhet och tillgång till data
 • Organisationens datamodell ger säkerhet i datan
 • Organisationen ställer tydliga förväntningar på ansvarsfull dataanvändning

Hur ökar du hastigheten för leverans av data? I denna rapport kan du lära dig mer om hur du hanterar analys större mängder affärsdata. Ladda ner en kostnadsfri rapport här.

2. Åtagande

Organisationer med en framgångsrik datakultur pratar inte bara om vikten av data och analys. De förbinder sig att förverkliga värdet av deras data. Inte bara för att lagra och samla in data utan för att hjälpa människor att använda data för att fatta bättre beslut.

Detta åtagande är tydligt i alla aspekter av organisationen – från organisationskulturen till de dagliga arbetsprocesserna. Det finns en tilldelad chef som ansvarar för organisationens dataanvändning som säkerställer att analysprojekt är kopplade till affärskritiska uppgifter.

 • Chefer betalar inte bara för datardrivet beteende, de utövar det
 • Organisationskulturen återspeglar värdet av data
 • Analytics-mål påverkar datainsamlingen och processerna

3. Talang

I slutändan består en datakultur av människor som använder data. Även med de bästa teknologierna och processerna kan människor inte vara datadrivna om de inte förstår hur man arbetar med data.

Chefer måste prioritera datakunskaper som en del av strategin, både i rekrytering och utbildning – som beskrivs i arbetsbeskrivningen och i anställningsprocessen. Alla i organisationen ska känna sig säkra på att hitta rätt data, använda analytiska begrepp i sitt arbete och kommunicera sina resultat.

 • Jobb-beskrivningar beskriver tydligt datakunskaper för alla roller
 • Avdelningar skräddarsyr utbildningsprogram för alla roller och arbetsnivåer
 • Ledare uppmuntrar och belönar användningen av data

4. Delning

De flesta problem som är värda att lösa med data är inte begränsade till en enda avdelning eller ett affärsområde. De kräver data från flera system och samarbete mellan många team. I en datakultur har människor ett gemensamt mål – att använda data för att förbättra organisationen. När människor arbetar tillsammans förstärker de den inverkan de kan ha på data.

Denna inställning, att dela, främjar en känsla av gemenskap, som visas i möten, e-post och portaler. Dessa aktiviteter formaliseras sedan till aktiva interna gemenskaper kring data och analys.

 • Människor delar aktivt best practices över hela organisationen
 • Avdelningar delar data över funktioner för att stödja affärsmål
 • Ledare ger tid och utrymme för människor att delta i samhällen

5. Tankesätt

Att utveckla ett nytt tankesätt där data kommer först är lika viktigt som att utveckla färdigheterna. I en datakultur prioriterar anställda data framför intuition. När denna tankegång delas av alla skapas en öppen diskussion där idéer leder till utforskning och innovation.

Data ses som en källa till personlig tillväxt och karriärutveckling. Människor är nyfikna och villiga att utmana sina egna antaganden med data – och de är öppna för att utmanas av andra. När denna datadrivna praxis blir en vana förändras uppfattningarna och människor börjar associera data med förbättring, framgång och tillväxt.

 • Människor uppmuntrar experiment och innovation
 • Människor känner sig bekväma med att utmana dataidéer

Så gör du din organisation mer datadriven. Ladda ner en kostnadsfri guide här.

Vill du komma igång med en datadriven kultur? Boka en workshop för att utveckla er BI-strategi idag!

Boka BI-strategi-Workshop

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.