Mer data, redo för analys

- Öka hastigheten för leverans av data till Data Lakes, datalager, streaming och cloud miljöer

De flesta företag måste kunna analysera olika data snabbt och på ett kostnadseffektivt sätt. Detta beror på att du använder analys för att till exempel upptäcka bedrägerier, tillhandahålla kundtjänst i realtid, marknadsutveckling / prisanalys, sociala medier, etc. Dessa analyser blir allt viktigare för att förbli konkurrenskraftiga.

Nu när konstgjord intelligens och maskininlärningsalgoritmer blir allt vanligare och källor som Internet of Things (IoT) sensorer, ökar datamängden samt variation och hastighet.
Hur ska företaget hinna med? Hur påskyndar man analys av affärsdata?

Mer data_qlik replicate.png

 

Ladda ner här

Fyll i formuläret så skickar vi guiden till dig!