Tillbaka till huvudmeny

HR-plus blir än mer effektiv med RPA

Även i framtiden måste du arbeta för att få lön, men själva lönen skapas i stort sett helt automatiskt. Nu startar ett projekt för att ytterligare effektivisera arbetet i HR-plus med RPA.

RPA har stor potential att ytterligare effektivisera HR-plus löneprocess
RPA har stor potential att ytterligare effektivisera HR-plus löneprocess

Även i framtiden måste du arbeta för att få lön, men själva lönen skapas i stort sett helt automatiskt. Ett akademiskt arbete från Stockholms universitet ligger till grund för ett nytt projekt som kommer att göra HR-plus ännu effektivare ihop med RPA.

Lönearbetet har genomgått en smärre revolution, från handskrivna lönebesked till dagens automatiserade rutiner och digitala flöden. Till följd av utvecklingen kan en löneadministratör hantera många fler löner idag, än för bara tio år sedan. Och framöver lär det bli mångdubbelt till.

Idag har organisationer inte råd att fastna i tung administration. Det påverkar deras konkurrenskraft och förhindrar utvecklingen. En ny, digital generation löneadministratörer kommer heller inte att acceptera en jobbvardag fylld av monotona arbetsuppgifter som tekniken kan utföra lika bra eller ännu bättre.

Tekniken hanterar körschemat redan idag

Lönesystemet HR-plus modul Payroll Automation (PA) är ett exempel på hur löneprocessen kan automatiseras redan idag. Tekniken hanterar bland annat inläsning och felhantering av tid- och lönetransaktionsfiler. Den håller också koll på körschemat och säkerställer att alla steg utförs i rätt ordning. På så sätt sparar PA inte bara tid och resurser, utan leder också till ökad datakvalitet.

– Payroll Automation förenklar och kvalitetssäkrar lönekörningen på samma gång. Lönespecialisten får bra koll på hur processen framskrider och hanterar de avvikelser som uppstår. Om någon blir sjuk är det lätt för en kollega att ta över, eftersom den ser exakt var i processen man befinner sig, säger Michael Bourdin, Product Marketing Manager för HR-plus.

Akademisk analys av möjligheten till fullskalig RPA

En av de hetaste trenderna just nu är annars RPA, Robotic Process Automation. Det kan enkelt liknas vid ett ‘makro’ som programmeras till att utföra processer som människor annars skulle göra. Uppgifter som lämpar sig för robotisering kännetecknas av att vara repetitiva, regelbaserade och att de ingår i småskaliga processer.

Inom ramen för sitt examensarbete har Ylva Bohman och Amila Suljanovic, studenter vid Stockholms Universitet, analyserat möjligheten att uppnå ytterligare effektivisering genom att komplettera HR-plus med RPA. De fann att RPA har stor potential att ytterligare effektivisera arbetet och identifierade elva processer – däribland kontroll av höga löner och rapportering till Kronofogden – som de ser kan robotiseras fullt ut och därmed höja automationsgraden ännu ett par steg.

Ett mycket väl utfört examensarbete som bekräftade och till viss del överträffade de förväntningar vi hade på RPA. Nu startar vi upp ett projekt för att skapa roboten, som väl på plats kommer ge HR-plus en ännu effektivare och mer kvalitativ löneprocess, säger Michael Bourdin.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.