Frigör tid och energi

HR-plus är ett flexibelt och användarvänligt lönesystem som förenklar och automatiserar lönehanteringen i en komplex organisation. Du får energi över till annat.

BOKA DEMO

Payroll Automation och självservice

HR-plus lönesystem förenklar för alla med ett intutivt gränssnitt och webbaserad självservice för medarbetare och chefer. Plus att automatisering av löneprocessen spar ännu mer tid. 

 • Payroll Automation: Hanterar alla delar i löneprocessen, monitorering av automatiserade körningar. 
 • Ger bra överblick: Följ var i processen du befinner dig. Du kan enkelt se var du är och hur många procent av processen som är klar.
 • Inläsning och felhantering av tid- och lönetransaktionsfiler. Lätt att gå tillbaka och titta på en gammal löneperiod och resultatet från den körningen. 

 


Flexibelt och lätt att integrera

HR-plus lönesystem anpassar sig till din komplexa organisation, oavsett antal bolag och avtal. Plattformen är dessutom enkel att integrera med andra lösningar.

 • Hanterar flera juridiska enheter och komplexa organisationsstrukturer.
 • Gränssnitt för inläsning av av schema- och avvikelseposter mot tid- och schemasystem plus integrationer mot affärsystem och masterdata.
 • Molntjänst med hosting - vi sköter allt det tekniska och säkerställer att programvaran är pinfärsk.


"HR-plus gör det möjligt att möta många olika krav"

Rosie Carlberg, administrativ chef på Attendo

 

 

 

 

Komplett HRM-system

HR-plus lönesystem är en del av HR-plus HRM suite - vår kompletta lösning för personaladministration. Välj själv vilka moduler som ska ingå inom Lön & HR, Tid & Bemanning och Talent Management. 

 • Flexibel hantering av parallella anställningar som automatiserar anställningshistorik, avtal/kategoribyte, återanställningar och visstidsanställningar.
 • Stödjer hela processen från anställning till avslut. Information och historik är lättillgängligt för chefer och medarbetare.
 • Effektiv hantering av tid, frånvaro, schemaläggning och bemanning där medarbetarna sköter mycket av rapporteringen själva. 

 

 

Vad är fördelarna med att uppgradera till HR-plus 8?

Läs om hur SVT upplevde övergången eller ladda ner Smurfit Kappas beskrivning av en viktig pusselbit i HR-plus framgångsrika projekt – designfasen!

SVT har fokus på framtiden

Tio månader har passerat sedan Sveriges Television gick över från HR-plus version 6 till den senaste, version 8. Hur har det nya HRM-systemet påverkat arbetet?

– På många sätt. Inte minst på lönesidan, där vi har flera nya rutiner och kontroller. Jobbet har också blivit roligare. Idag kan vi fokusera mer på kvalitetsarbete och kontroll av lönedata. Vi har också större möjlighet att förse ekonomerna med utdata, säger SVT:s lönechef Elisabet Farving.

Läs hela artikeln här >> 

 

Funktioner

 • Payroll Automation/Administration
 • Lönerevision
 • Reseräkningar
 • Webbaserad självservice för medarbetare och chefer
 • Levereras som molntjänst
 • Kivra - digital brevlåda
 • Rollbaserad behörighet 
 • Standardpåminnelser/bevakningar via portal, mejl eller sms
 • Hanterar parallella anställningar
 • Hanterar flera juridiska enheter, komplexa avtals- och organisationsstrukturer
 • Formulär i Workflow för ny/ändring/avslut av anställning
 • Guider för olika anställningsformer
 • Koppling mot SPAR-register
 • Personalhantering i Medvind
 • Flexibelt tabellverk för att hantera förändringar i lagar, regler och kollektivavtal och lokala avtal
 • Rekrytering med Visma EasyCruit
 • Fullskaligt integrationsstöd
 • Gränssnitt för inläsning av schema- och avvikelseposter mot tid- och schemasystem
 • Integrationer mot affärsystem och masterdata (personuppgifter och företagsuppgifter)
 • Filbaserad integration: För import/export av data. Standardprogram och kundspecifikt.
 • Webb API: synkroniserad integration i HR-plus (anställning/ärenden)

Boka demo

Boka en personlig demo av HR-plus lönesystem med oss.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Support

Gäller det supportärenden? Då behöver du registrera ditt supportärende här i vår community.