Tillbaka till huvudmeny

Grunderna i Cloud Computing

Det finns förmodligen inget annat koncept inom IT-industrin som är mer hypad än Cloud Computing. Därför kommer denna artikel att fokusera och förklara de olika delarna som tillsammans blir cloud computing. Vi undersöker grunderna och de olika lagren av cloud computing.

Cloud computing är en affärsmodell och inte teknik. Det betyder att det inte finns någon banbrytande hårdvara eller mjukvaruteknik som plötsligt har gjort Cloud möjligt. Snarare består den av välkända teknologier och koncept, sammanställda på ett nytt sätt. Dessa tekniker kallas lager. Genom att lägga till dem alla får vi paketet som möjliggör molntjänster.

Låt oss ta en titt på de olika lagren av cloud computing:

De fyra lagren i cloud computing

Infrastruktur

Det grundläggande lagret i molnet är infrastrukturen – IAAS (Infrastructure as a service). Detta lager är i grunden hårdvara och nätverk. Det som skiljer detta från en vanlig server eller en host är huvudsakligen två saker: skalbarhet och virtualisering.

Först och främst är det skalbarheten. De sanna IAAS-leverantörerna skalar sitt IAAS-lager i så stora mängder att marginalkostnaden för att lägga till mer GHz, GB, lagring etc. konvergerar mot noll.

En av de första tjänsterna där detta sågs var Gmail, Googles e-posttjänst där varje användare får cirka 8 GB gratis lagringsutrymme. För att göra detta byggde Google gigantiska datacenter bestående av (förmodligen) miljoner servrar.

Den andra skillnaden från traditionell hosting är virtualisering. Detta är en mjukvara som virtualiserar all hårdvara. Virtualisering låter IAAS-leverantören utnyttja sina datorresurser så högt som 90%, jämfört med att ett enskilt företag har sina egna servrar inaktiva för det mesta.

Läs också: Cloud computing: De olika distributionsmodellerna

Plattform

Det andra lagret i molnet är plattformen – PAAS (Platform as a service). Plattformslagret ger resurser för att bygga applikationer. I kombination med IAAS ger PAAS möjlighet att utveckla, testa och köra applikationer.

Plattformslagret öppnas för 3 parter att lägga till sin programvara (eller integrationer) i en molntjänst. Ett exempel på en välkänd PAAS är Microsoft Azure.

Denna plattform ger utvecklare snabb åtkomst till en fullständig utvecklings- och distributionsmiljö och låter dig vara host för applikationen du bygger.

Programvara

Det tredje molnlagret är den faktiska programvaran – SAAS (Software as a service). SAAS har använts i många år, men i molninställningar är det lagret där användaren konsumerar erbjudandet från tjänsteleverantören.

SAAS-lagret måste vara webbaserat och därmed tillgängligt överallt och helst på vilken enhet som helst. Nyckeln är att förstå att det inte är vettigt att fråga om en tjänst är moln eller SAAS, eftersom SAAS är ett lager i Cloud-stacken.

Men å andra sidan är det viktigt att förstå att Cloud är mycket mer än SAAS, på grund av de andra lagren som buntas ihop utgör hela Cloud-stacken.

Läs även: Migrera till molnet: 4 steg för att komma igång

BPO

Det översta lagret i molnet är BPO (Business Process Outsourcing). Eftersom BPO inte är teknik, diskuteras huruvida BPO kan betraktas som ett molnlager. Men som nämnts i början av artikeln handlar Cloud om affärsmodeller, inte teknik.

De andra lagren i molnet handlar om att konsumera tjänster från en leverantör, BPO handlar om outsourcing av tjänster till en leverantör och därför gäller samma logik som de andra lagren.

Lagren är bara en bråkdel av vad Cloud handlar om, men det är viktigt att förstå detta koncept eftersom det är kärnan i Cloud Computing.

Bilden visar de olika lagren.

Vill du veta mer om molnlösningar?

Läs mer här

Denna artikeln publicerades på vår internationella blogg. Du kan läsa den originala artikeln här.

Mest populära