Tillbaka till huvudmeny

Cloud Computing: De olika distributionsmodellerna

Vad är skillnaden mellan ett offentligt moln, privat moln, community-moln och hybridmoln? Och vad är fördelarna med de olika deployment-modellerna?

Cloud

Vad är skillnaden mellan ett offentligt moln, privat moln, community-moln och hybridmoln? Och vad är fördelarna med de olika distributionsmodellerna?

Det finns ett antal olika metoder och sätt att definiera de olika komponenterna i molnet, men en av de viktigaste i Cloud Computing är de olika distributionsmodellerna (deployment models). I den här artikeln kommer vi att utforska begreppet distribution i molnsammanhanget och titta närmare på de olika modellerna. 

Generellt sett innebär distributionsprocessen att göra programvara tillgänglig och redo att användas. Nedan tittar vi närmare på de olika typerna där själva programvaran kan göras tillgänglig i molnet.

De olika distributionsmodellerna

Public Cloud

Den vanligaste och mest välkända deployment-modellen är Public Cloud. Ett public cloud är ett enormt datacenter som erbjuder samma tjänster till alla sina användare. Tjänsterna är tillgängliga för alla och används mycket av konsumentsegmentet.

Exempel på offentliga tjänster är Facebook, Google och LinkedIn. För konsumenter är Public Cloud-erbjudanden vanligtvis gratis, för yrkesverksamma finns det vanligtvis en prismodell (eller användare). Public Cloud är alltid värd för en professionell molnleverantör.

Private cloud

Den andra vanliga distributionsmodellen är Private Clouds. Det finns massor av diskussioner om hur strikt definitionen av privata moln ska vara. I allmänhet betraktas en kunds internt datacenter som ett privat moln. Om vi ​​lägger till virtualisering och automatisering kan en sådan installation mycket väl betraktas som ett privat moln.

En professionell molnleverantör kan också erbjuda ett privat moln till sina kunder genom att stödja en separat hårdvarumiljö i datacentret. Ett privat moln passar därför bäst för känslig data, där kunden är beroende av en viss grad av säkerhet. Privata moln tappar till viss del skalfördelar jämfört med ett offentligt moln.

Virtual private cloud

En släkting till Private cloud är det Virtual private cloud. Detta är ett virtuellt och inte fysisk separerat molntjänst som normalt körs i ett offentligt molncenter. Åtkomst ges via en säker anslutning, dvs. VPN, och åtkomst kan också begränsas av användarens fysiska plats, dvs. inom kundens brandväggar.

Hybrid cloud

Hybrid Cloud är en kombination av både privat och offentligt cloud. Detta är en installation som används mycket av stora företag. Viktig information föredras vanligtvis att lagras i ett privat moln och stödtjänster i allmänhet, till exempel sökning, e-post, bloggar, CRM och så vidare. Med andra ord körs strategiska applikationer separat.

Community cloud

Ett sätt att bevara de ekonomiska fördelarna med det privata molnet är ett community cloud. Detta är ett samarbete mellan användare som delar vissa problem som säkerhet, applikationstyper, lagstiftningsfrågor och effektivitetskrav. Med andra ord är ett community cloud ett slutet private cloud för en grupp användare.

För regeringar kallas detta Government Cloud och är en typ av moln som är mer och mer anpassad. På grund av lagstiftningsfrågor kan ett regeringsmoln vara svaret på landsspecifika rättsliga frågor.

Bilden nedan ger en översikt över distributionsmodellerna och deras egenskaper:

Vill du veta mer om molnlösningar? Läs mer på vår hemsida.

Den här artikeln publicerades på vår internationella blogg. Läs originalartikeln på engelska här.

Mest populära