Tillbaka till huvudmeny

Migrera till molnet – 4 steg för att komma igång

Det blir alltmer molnigare och då menar vi inte bara att höstvädret är på ingång, utan att fler företag väljer att flytta lösningar och affärssystem från on-premise till molnet. Lyckligtvis behöver det inte vara dyrt eller överväldigande att flytta ditt företag till molnet.

Molnlösningar

Vi har listat fyra steg som kan förenkla processen och vägleda din organisation på resan till molnet.

I en intervju i april framhöll verkställande ordförande och tidigare VD för Visma, Øystein Moan, behovet vi nu ser bland företag att anpassa sig till nuvarande förhållanden. Nästan över en natt har organisationer varit tvungna att omvärdera sina digitala kompetenser för att kunna fortsätta arbeta och hålla sina verksamheter igång. Övergången till molnmodellen behöver inte vara en stor investering. Som Moan förklarar:

”Det är därför molnmodellen passar så bra även i dessa tider. Molnlösningar innebär små eller inga investeringar, det är en tjänst du prenumererar på med vanligtvis månatliga eller årliga kostnader.”

Företag ser också många andra fördelar med molnmiljöer: Organisationer kan snabbt förändra sin verksamhet med små investeringar i förväg och begränsade upphandlingskrav; tjänster kan lättare digitaliseras och därmed förbättra sättet som anställda utför sitt arbete; IT-personal kan leverera och jobbar mer effektivt.

Även om det inte finns någon strategi som passar alla, finns det några riktlinjer som kan hjälpa till med övergången.

Så här migrerar du till molnet: 4 enkla steg

1) Lär dig att ”tänka moln”

Det första steget är helt enkelt att lära sig att ”tänka moln”. Med tanke på både fördelarna och möjliga utmaningar i att skifta till “cloud computing” måste du förstå fördelarna, riskerna och problemen som är förknippade med att flytta ditt företag till molnet.

Även om professionella molnlösningsleverantörer tar hand om många av dessa aspekter för ditt företag, kan det vara smart att göra lite brainstorming kring följande frågor för att öka din förståelse:

  • Säkerhet: Hur kommer molntjänsterna att säkerställas, och vem ansvarar för både implementering och hantering av IT-säkerhetsåtgärder?
  • IT-support: Vem kommer att ansvara för att ge support?
  • Resurshantering: Har vi för närvarande rätt styrning, resurser och kompetens för att planera, implementera och köra molnlösningar?
  • Integritet och efterlevnad: Vilka regler och efterlevnad måste vi tänka på när det gäller sekretess? Vem behåller äganderätten till data som lagras i en molnmiljö?
  • Ekonomiska konsekvenser: Vilka är våra nuvarande IT-relaterade kostnader, vad kommer att bli den totala kostnaden för att ersätta lokala lösningar (vilket innebär att programvaran installeras och körs på en persons eller organisations egen dator snarare än på en fjärranläggning som t.ex. molnet) med molntjänster? Och vad kommer affärskonsekvenserna och fördelarna bli med att flytta vår verksamhet till molnet?
  • Kontrakts- och leverantörshantering: Hur kommer leverantörens tjänster att hanteras och vad är villkoren i kontraktet?

2) Planera för framgång

Det finns flera aspekter för framgång: Ta reda på vilka affärsområden som kan och bör vara i molnet och börja utbilda alla i organisationen.

Kommunicera om konsekvenserna av övergången och de åtgärder din organisation kommer att vidta. Börja öka medvetenheten bland alla i organisationen. Vissa yrkesgrupper, som juridiska och efterlevnad, bör vara mer involverade. Gör det klart att det kommer att införas nya kontroller och styrningsfunktioner som ett resultat av de olika förvaltningskraven som kommer med molnlösningar.

Bedöm vilka affärsområden som ska vara i molnet – och vilka specifika funktioner lösningen kan anta sig. Utvärdera också vilken data som kan överföras till molnet, eftersom vissa data och applikationer kan behöva förbli lokala på grund av säkerhetsskäl, styrningsproblem eller på grund av kostnader.

De flesta organisationer utför en bedömning av molnberedskap: En process eller ramverk som innefattar en lista över applikationer och data som organisationen vill flytta till molnet och huruvida dessa kan flyttas med minimal inverkan på affärsverksamheten.

Detta hjälper dig att identifiera vilka lösningar, applikationer och data som kan flyttas. I enklare termer: Ta den grova idén om migration och gör den till en detaljerad plan som tydligt beskriver hur man får det att hända, i vilken ordning händelser ska inträffa och vem som ska vara ansvarig.

3) Formalisera planen

Innan du investerar i en molnlösning kan det vara en bra idé att formalisera planen genom att skapa en molnpolicy och en operativ modell.

Molnpolicy är helt enkelt de riktlinjer som du anger för hur din organisation ska fungera i molnet, till exempel för att säkerställa integritet för information som ägs av företaget. Denna policy kan också användas för nätverkssäkerhet, ekonomihantering, prestationshantering och kostnadsoptimering.

En molnoperationsmodell beskriver sedan de förändringar som din organisation kommer att uppleva i nuvarande arbetsflöden, interna processer och drift till följd av migrationen. Detta bör baseras på din organisations strategiska mål för migration och definiera också hur din organisation ska fungera efter att övergången till molnet har genomförts.

Detta hjälper din organisation att hantera din exponering för risker och tillhandahålla interna riktlinjer för IT-säkerhetshantering, styrning, ekonomisk förvaltning, kontrakthantering, informationshantering och så vidare.

För att säkerställa att din organisation ägnar tillräckligt med resurser för att göra nödvändiga förändringar i denna övergångsprocess, kan du behöva tilldela dedikerade team som bara arbetar med molnrelaterade aktiviteter och som helt fokuserar på en säker migrering.

En molnoperationsmodell beskriver sedan de förändringar som din organisation kommer att uppleva i nuvarande arbetsflöden, interna processer och drift till följd av migrationen. Detta bör baseras på din organisations strategiska mål för migration och definiera också hur din organisation ska fungera efter att övergången till molnet har genomförts.

Detta hjälper din organisation att hantera din exponering för risker och tillhandahålla interna riktlinjer för IT-säkerhetshantering, styrning, ekonomisk förvaltning, kontrakthantering, informationshantering och så vidare.

För att säkerställa att din organisation ägnar tillräckligt med resurser för att göra nödvändiga förändringar i denna övergångsprocess, kan du behöva tilldela dedikerade team som bara arbetar med moln-relaterade aktiviteter och som helt fokuserar på en säker migrering.

Läs även: Hur krisen utnyttjas för att utföra cyberattacker

4) Migrera till molnet och automatisera IT-funktioner

När din organisation har formaliserat planen kommer nästa logiska steg sannolikt att vara att implementera de verktyg du behöver för att hantera molnlösningen du investerar i – innan migrationen påbörjas.

För att effektivt hantera din molnlösning och se till att du håller dig kompatibel bör du planera för en programvara som hjälper dig att övervaka din miljö och som automatiserar vissa uppgifter och funktioner.

Detta hjälper dig att hålla kontroll över konsumtionen och användningen av din organisations molntjänster och hålla koll på din kontinuerliga styrning, vilket är en kombination av flera faktorer: säkerhet, risk, efterlevnad och finansiella kontroller.

Det finns flera sätt att uppnå detta, till exempel genom att investera i en molnhanteringsplattform eller genom att använda leverantörsverktyg.

Enligt Deloitte finns det tre grundläggande funktioner som behövs för att effektivt hantera dina molnlösningar:

  1. Self-service av molnet – Detta gör det möjligt för användare att begära molnresurser med hjälp av en självbetjäningsportal
  2. “IT orchestration management” – Detta automatiserar de processer som hanterar och utför skapandet av efterfrågade IT-resurser, såsom virtuella maskiner
  3. Ekonomisk förvaltning – Detta är de processer som spårar och tar ut IT-kostnader för molnresurser

När du har ett sådant hanteringsverktyg på plats är din organisation redo att börja övergången. Molnmiljöer kräver endast en liten investering jämfört med interna implementeringar – och investeringar under kortare perioder – det ger ditt företag möjligheter till låg risk för att testa nya saker och se över affärsprocesser, med begränsad negativ inverkan.

 

Vill du ha hjälp med migrering till molnet?

Besök vår hemsida och kontakta oss på Visma Consulting.

 

Den här artikeln publicerades först på vår internationella blogg av Guro Grønbakken. Klicka här för att få tillgång till originalartikeln (länk till blogginlägg på engelska).