Tillbaka till huvudmeny

Hur flexibelt är ditt planeringsverktyg?

Handen på hjärtat – hur flexibelt är din organisations planeringsverktyg och vilka svar får du? Det är viktigt att verksamheter investerar i ett flexibelt digitalt systemverktyg som systematiserat kopplar ihop verksamhetens flöden.

Blogginlägget är skrivet av Anders Levin, BI-specialist på Visma bWise AB.

Behovet av att planera har i och med pandemin ökat, men utan ett flexibelt digitalt systemverktyg är det svårt för verksamheter att snabbt och enkelt leverera en plan som är baserat på senast kända fakta om framtiden. En plan som verksamheten vill ska besvara frågor såsom:

  • Vilka kunder eller marknader genererar försäljning och vilka produkter köper de?
  • Vad är det för kostnader som hänger ihop med försäljning?
  • Hur flexibel är kostnadsmassan och hur snabbt kan verksamheten ställa om?
  • Vilka investeringar ska göras och vilka ska pausas?
  • Vilken påverkan får plan framåt på verksamhetens kassaflöde?
  • Är det rätt saker som verksamheten sparar in på eller finns alternativ?

Det är många frågor som verksamheter ställer sig och önskar svar på. Att framställa en plan i Excel är görbart men det är tidskrävande och datakvalitén har ofta mycket att önska. Att till detta addera ytterligare scenarios och ställa dessa mot varandra finns det inte tid för. Det är magkänslan som styr i mångt och mycket. En magkänsla som också är likställt med personberoende.  

För att eliminera magkänsla och personberoende samt spara tid för framställande behöver verksamheter investera i ett flexibelt digitalt systemverktyg som systematiserat kopplar ihop verksamhetens flöden. Kopplar ihop finansiell och operationell data för att skapa relationer som ger verksamheten svar på fler parametrar utan att arbetsbördan blir övermäktig. 

4 saker att titta efter i en ekonomisk planeringslösning

När företag investerar i många affärsområden, varför är det ofta så att budgetering- och planeringsprocesser är manuella och föråldrade? I denna e-bok identifieras fyra viktiga frågor som du bör ställa innan du köper en planeringslösning. Ladda ner den kostnadsfria e-boken här.

Systemverktyg från verktygslådan

Att investera i ett systemverktyg för sin planering räcker dock inte. Systemverktyget är en del i verktygslådan som verksamheter behöver. Verksamheten behöver även säkerställa att verktygslådan också innehåller verktyg som kartlagt och identifierat sina drivare och hur dessa hänger ihop. Med dessa verktyg i verktygslådan skapas förutsättningar för att mer frekvent uppdatera plan framåt utan att det ska upplevas som tidskrävande och personberoende. 

Tänk scenario där verksamheten minimerar sitt personberoende, jobbar med kvalitetssäkrad output, ökar faktabaserad plan och samtidigt minimerar tid för sammanställning av plan. Istället frigörs tid för att identifierar actions att ta beroende på hur framtiden blir. Möjligheten finns om verksamheten nyttjar systematiserat planeringsverktyg. 

Hur kan du skapa en mer effektiv budget- och prognosprocess?
Vi går igenom detta på webinaret torsdagen den 15 april, mer info och anmälan hittar du här:

Anmäl dig här

Mest populära