Hur kan man skapa en mer effektiv budget- och prognosprocess?

I webbinaret tittar vi på vad ett modernt budget- och prognosverktyg erbjuder och interaktionen med det finansiella systemet. Hur jämförs det med Excel?

Vi tittar närmare på budget- och prognosverktyget Bizview. Hur är användargränssnittet i lösningen och hur fungerar arbetsflödet? Vi tittar på de flesta av funktionerna i verktyget och löser sedan uppgifter tillsammans där vi skapar en lönebudget och en inkomst / utgiftsbudget.

  • Modern budgetering och prognostisering
  • Introduktion till Bizview
  • Problemlösning


Avsätt 30 minuter och lär dig mer om hur du skapar en effektiv budgetprocess!

Anmäl dig här!