Tillbaka till huvudmeny

Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten

Beslut som baseras på dataanalys ökar sannolikheten för att resurserna sätts in där de gör som mest nytta.

Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten Källa: Pixabay
Evidensbaserat arbete ökar träffsäkerheten Källa: Pixabay
Beslut som grundar sig på ett evidensbaserat arbetssätt utifrån forskning och systematisk dataanalys, ökar sannolikheten för att resurserna sätts in där de gör som mest nytta.

Tänk dig att du blir sjuk och går till vårdcentralen. Där blir du erbjuden tre möjliga  behandlingar, men ingen kan rekommendera vilken som fungerar bäst. Inte helt OK – eller hur!?

Tack och lov händer det sällan eftersom svensk sjukvård är evidensbaserad. Det betyder att du behandlas enligt den bästa tillgängliga kunskap som genererats från forskning och klinisk erfarenhet. Att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt är inte bara förbehållet vården, utan går att anamma framgångsrikt i alla typer av verksamheter.

– Att jobba evidensbaserat i såväl beslut som operativt ger ökad kontroll och bättre stöd för att sätta rätt strategier, säger Brian Ye, dataanalytiker på Visma.

”Felaktig data kan få förödande konsekvenser”

Hur vet du till exempel vilka åtgärder som är rätt att sätta in om kunderna börjar svika? Brian Ye förklarar att ett evidensbaserat förhållningssätt handlar om att ta del av eventuell forskning på området samt att utgå från den egna verkligheten. Det gör du genom att använda data/evidens för att verifiera om olika påståenden stämmer. I fallet med de sviktande kunderna behöver du sannolikt även definiera vad lojalitet innebär för din bransch. Ju fler relevanta parametrar du väger in som avgör en viss tendens, desto bättre analys.

– På så sätt kan du jobba smartare, men det tar ofta på tok för lång tid att sammanställa bra analyser. Besluten måste kunna fattas snabbt. Idag finns digitala verktyg som löser den biten, de eliminerar dessutom den mänskliga faktorn och säkerställer systematik i analysarbetet. Att presentera felaktiga data kan få förödande konsekvenser, säger Brian Ye.

Öka möjligheten att analysera HR- och lönedata

Den enskilda faktor som påverkar verksamhetens utveckling allra mest är människorna som arbetar i organisation. Ändå har långt ifrån alla evidensbaserat sina HR-insatser. För att veta hur effektivt resurserna används behöver du till exempel kunna mäta hur satsningen på friskvård påverkar relevanta hälsoparametrar.

”Statistik som aldrig blir läst saknar värde”

– Ett generellt problem med data från HR- och löneavdelningen är att endast ett fåtal personer har tillgång till den. Ett analysverktyg med behörighetsstyrning löser det problemet.

Användarvänlighet och bra grafik är ytterligare två viktiga krav du bör ställa vid val av analysverktyg.

– Statistik som aldrig blir läst saknar värde, oavsett hur bra den är, säger Brian Ye.

 

 • Ge organisationen möjlighet att snabbt fatta rätt beslut
 • Kom igång direkt med fördefinierade analyser
 • Minska löneavdelningens administrativa börda

Agda PS Analys – första steget mot ett evidensbaserat arbetssätt

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.